MAJLIS PELANTIKAN BADAN KEPIMPINAN PELAJAR
24 FEBRUARI 2009