MAJLIS PELANTIKAN BADAN PEMIMPIN PELAJAR
11 FEBRUARI 2010

(Click on thumbnails for a larger view)